Gənc nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsinə qayğı ilə yanaşılır
Gənc nəslin milli mənlik şüurunun inkişaf etməsində, onların vətənpərvər böyüməsində bir çox amilər mühüm rol oynayır. Dastanlar və bədii əsərlər belə amillər sırasına daxildir. Belə əsərlər gənc nəslin milli mənlik şüurunun inkişaf etməsinə, onların vətənpərvər ruhda böyüməsinə öz töhfəsini verir.
Azərbaycan gəncliyinin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinin inkişafında ümummilli lider Heydər Əliyevin rolu əvəzsizdir
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 34 ilə yaxın bir zaman kəsiyində respublikaya rəhbərliyi, həqiqətən, onun fenomen olduğunu təsdiq edir.
Hərbi idman oyunları gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsində təsirli vasitələrdən biri hesab edilir
Bədən tərbiyəsi və idmanın qarşısında təkcə idman rekordçuları yetişdirmək deyil, bütün insanları əməyə və vətənin müdafiəsinə hazırlamaq, onlarda mətin iradə, mərdlik, çeviklik və intizam, kollektivçilik kimi qiymətli mənəvi keyfiyyətlər tərbiyə etmək vəzifəsi də qoyulub.
Məktəblərin qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biri də hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsidir
Gənclərin vətənpərvərlik, dövlətimizə və xalqımıza məhəbbət ruhunda tərbiyə edilməsi ən mühüm sahələrdən biridir.
Xalq oyunlarımız da milli mənlik şüurunun formalaşmasına zəmin yaradır
Gənc nəslin milli mənlik şüurunun inkişaf etdirilməsi əsas məsələlərdən biridir. Milli mənlik şüuru dedikdə vətənpərvər ruhda böyümə, xalqına, millətinə, vətəninə sadiqlik başa düşülür.
Nizami Cəfərov: "İdman gənclərin milli mənlik şüurunun formalaşmasına və onlarda vətənpərvərlik hisslərinin yaranmasına səbəb olur”
Milli mənlik şüuru, vəzifəsindən, tutduğu mövqeyindən asılı olmayaraq, hər bir vətəndaşa xas olan keyfiyyətdir. O, ictimai şüurun bir hissəsi kimi çıxış edir və hər bir şəxsin daxili xarakterini, insanlara, cəmiyyətə olan münasibətini əks etdirir.
Gənclərimizin milli ruhda tərbiyəsi milli-mənəvi dəyərlərimizə əsaslanır
Azərbaycan dövləti gələcəyimiz olan gənc nəslin vətənə məhəbbət, xalqına hörmət, soykökünə, öz ata-babalarının ənənələrinə sədaqət ruhunda tərbiyə olunmasına həmişə böyük məsuliyyətlə yanaşmış və ona həyat üçün əhəmiyyətli məsələ kimi baxmışdır.
Döyüş növləri gənclərə mübarizlik ruhu aşılayır
Ölkəmiz öz müstəqilliyini əldə etdikdən sonra dövlətimizin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri gənc nəslin qayğısına qalmaq oldu.
Hərbi oyunlar gənclərdə vətənpərvərlik hissinin inkişafına təsir göstərir
Müasir dövrdə gənc nəslin hərtərəfli inkişafında hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi mühüm rol oynayır. Tərbiyənin bu növünün həyata keçiril
Xocalı faciəsi bəşər tarixinin ən qanlı hadisələrindən biridir
Xalqımız insanlığa və bəşəriyyətə qarşı ən qanlı cinayətlərdən olan Xocalı soyqırımının 21-ci ildönümünü qeyd etməyə hazırlaşır. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə xüsusi qəddarlıqla törədilmiş Xocalı soyqırımı ermənilərin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi etnik təmizləmə və soyqırım siyasətinin davamı, ən qanlı səhifələrindən biridir. Xocalı soyqırımı Ermənistanın Dağlıq Qarabağı işğal etmək məqsədi ilə apardığı işğalçılıq müharibəsinin gedişində dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş kütləvi qətillərin miqyasca ən dəhşətlisidir.
Milli mənlik şüurunun formalaşması cəmiyyətin böyük uğurlar qazanmasına stimul verir
Qloballaşma və inteqrasiya dövründə Azərbaycan xalqının adət-ənənələrinin, milli-mənəvi dəyərlərinin qorunması dövlətimizin qarşıya qoyduğu prioritet istiqamətlərdən biridir.
“Olimpə doğru” jurnalı ilin ən yaxşılarını mükafatlandırdı
Dekabrın 25-də Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) inzibati binasında "Olimpə doğru” jurnalının 2012-ci ilin yekunları ilə bağlı təsis etdiyi nominasiyalar üzrə (24 nominasiya) mükafatlandırma mərasimi keçirildi. Aparılan sorğuda qalib gələn federasiyalar, idman klubları, idman cəmiyyətləri, məşqçilər və idmançılara mükafatlar təqdim olundu.
"OLIMPNEWS.AZ"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət
Baş redaktor:
Aslan Şirəliyev